Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 22, 2018

I detta pilotavsnitt förklarar jag varför jag har startat podden, PoddRadio, och ger en programförklaring och innehållsdeklaration.

Shownotes: