Preview Mode Links will not work in preview mode

Dec 31, 2018

Här är min liveinspelning av mitt föredrag, Back to the Future w/ Podcasting, på poddradiokonferensen, Kommunikation med Podcast. Konferensen arrangerades av Atomer och bitar AB, i Stockholm den 10 december, 2018.

Läs Pia Tegborgs post, Så gör du podcast: Handfasta råd och konkreta tips (Kntnt Radio 206 – live...


Apr 22, 2018

I detta pilotavsnitt förklarar jag varför jag har startat podden, PoddRadio, och ger en programförklaring och innehållsdeklaration.

Shownotes: